Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Διαγώνισμα Θερμοχημείας.

1)  Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή θερμότητας, ονομάζονται …………………………
Μονάδες 5
2)  Δίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραμμα για την αντίδραση Κ+2Λ2Μ. Ποια πρόταση είναι σωστή:
i)  Η χημική ενέργεια του Μ είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Κ.
ii) Η αντίδραση είναι εξώθερμη.
iii) Το ενεργειακό περιεχόμενο 1mοℓ Κ και 2mοℓ του Λ είναι μεγαλύτερο από το ενεργειακό περιεχόμενο 2mοℓ του Μ.
iv) ) Η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι μικρότερη από την ενθαλπία των προϊόντων.
v) Η μεταβολή της ενθαλπίας είναι θετική.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου