Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Μια επαναληπτική άσκηση χημικής ισορροπίας

Σε κενό δοχείο όγκου 1 L τη χρονική στιγμή t=0 εισάγεται ποσότητα αερίου Α το οποίο σε θερμοκρασία θ oC αρχίζει και διασπάται σύμφωνα με την αμφίδρομη αντίδραση:

Τη χρονική στιγμή t2 μεταβάλεται κάποιος από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας οπότε και προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα C-t για όλα τα σώματα της αντίδρασης:
Να υπολογίσετε:
α.   το x,
β.    την απόδοση της αντίδρασης μέχρι τη χρονική στιγμή t1,
γ.    τη σταθερά ισορροπίας KC στους θ οC.
δ.    Να βρείτε ποιος παράγοντας της χημικής ισορροπίας μεταβλήθηκε και πως τη χρονική στιγμή t2.στ. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης μέχρι τη χρονική στιγμή t3.
ζ.  Να προβλέψετε την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η αντίδραση αν τη χρονική στιγμή t4 προστεθούν ταυτόχρονα 0,1 mol από το κάθε αέριο της ισορροπίας.

Δείτε τη λύση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου